Pozor! Niste več prijavljeni, prosimo osvežite stran ter se prijavite!

 
 
Datum Naprava
{{userDevice.device.lastTime.format('L LTS')}} {{userDevice.customLabel}}

{{selectedDevice.device.label}}, {{selectedDevice.device.label2}}
{{selectedDevice.device.address}}
{{selectedDevice.device.lastTime.fromNow()}}
{{selectedDevice.device.speed}} km/h {{selectedDevice.device.analogValues.temp1.value | numeraljs:'0,0.00'}} °C {{selectedDevice.device.analogValues.temp2.value | numeraljs:'0,0.00'}} °C {{selectedDevice.device.analogValues.fuel.value | numeraljs:'0,0'}} l {{selectedDevice.device.analogValues.alt.value | numeraljs:'0,0'}} m {{selectedDevice.device.battery | numeraljs:'0,0'}} %
STM: {{selectedDevice.device.costCenter}}
{{selectedDevice.device.costCenterStart.format('L LTS')}}
Voznik: {{selectedDevice.device.drivers.join(', ')}}
DFM/DTFM:
{{selectedDevice.device.dfm | numeraljs:'0,0.00' }} km
/ {{selectedDevice.device.dtfm | formatDuration:'h [h] m [min]'}}
LSD/SDFM:
{{selectedDevice.device.lsd | formatDuration:'d [d] h [h] m [min]'}}
/ {{selectedDevice.device.sdfm | formatDuration:'h [h] m [min]'}}
DFZ:
{{selectedDevice.device.dfz | numeraljs:'0,0' }} km
DFR:
{{selectedDevice.device.dfr | numeraljs:'0,0.00' }} km
GPS:
{{selectedDevice.device.lat | numeraljs:'0.00000' }} {{selectedDevice.device.lng | numeraljs:'0.00000' }}
{{selectedDevice.device.dms}}
Tip vozila:
{{selectedDevice.device.vehicleModel}}
Vrsta vozila:
{{selectedDevice.device.vehicleType}}
Lastnik:
{{selectedDevice.device.vehicleOwner}}
Podjetje:
{{selectedDevice.device.subcompany}}
Skrbnik:
{{selectedDevice.device.vehicleAdmin}}
Nadrejeni:
{{selectedDevice.device.vehicleAdminSupervisor}}
E-pošta:
{{selectedDevice.device.vehicleEmail}}
SN:
{{selectedDevice.device.sn}}
SM:
{{selectedDevice.device.sm}}
TAHOGRAF (Čas zajema podatkov: {{moment.unix(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.created).format('D. M. YYYY HH:mm')}})
{{selectedDevice.device.driver1Information.driverName?selectedDevice.device.driver1Information.driverName:'Podatki za voznika 1'}}
Čas vožnje od zadnjega 45m odmora
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv1DrT)}}
Čas aktivnosti
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv1ActT)}}
Skupni čas odmorov
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv1BkT)}}
Skupni čas vožnje za zadnjih 14 dni
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv12WkT)}}
Podrobni podatki
Preostali čas vožnje do naslednjega kratkega odmora/počitka
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.rdt)}}
Preostali čas do naslednjega dnevnega odmora/počitka
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.dbp)}}
Preostali čas trenutnega/naslednjega odmora
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.cbp)}}
Preostali čas do naslednje vožnje
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.tnd)}}
Najdaljši čas naslednje vožnje
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.ndp)}}
Preostali čas vožnje v dnevu
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.rddt)}}
Preostali delovni čas do naslednjega počitka
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.tdbp)}}
Najkrajši čas naslednjega počitka
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.ndbp)}}
Preostali čas vožnje v tednu
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.rwdt)}}
Preostali čas do naslednjega teden. počitka
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.twbp)}}
Najkrajši čas naslednjega tedenskega počitka
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.nwbp)}}
{{selectedDevice.device.driver2Information.driverName?selectedDevice.device.driver2Information.driverName:'Podatki za voznika 2'}}
Čas vožnje od zadnjega 45m odmora
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv2DrT)}}
Čas aktivnosti
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv2ActT)}}
Skupni čas odmorov
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv2BkT)}}
Skupni čas vožnje za zadnjih 14 dni
{{ctrl.DeviceService.convertToMinutesString(selectedDevice.device.tachoLogisticInformation.drv22WkT)}}
Nalagam podatke...
 Za izbrano obdobje ni podatkov!
: - :
{{historyPeriod.startDate.format('L')}} - {{historyPeriod.endDate.format('L')}} {{selectedTimeRange.startTime.format('LT')}} - {{selectedTimeRange.endTime.format('LT')}}