Pozor! Niste več prijavljeni, prosimo osvežite stran ter se prijavite!

 
 
Date Device
{{userDevice.device.lastTime.format('L LTS')}} {{userDevice.customLabel}}

{{selectedDevice.device.label}}, {{selectedDevice.device.label2}}
{{selectedDevice.device.address}}
{{selectedDevice.device.lastTime.fromNow()}}
{{selectedDevice.device.speed}} kph {{selectedDevice.device.analogValues.temp1.value | numeraljs:'0,0.00'}} °C {{selectedDevice.device.analogValues.temp2.value | numeraljs:'0,0.00'}} °C {{selectedDevice.device.analogValues.fuel.value | numeraljs:'0,0'}} l {{selectedDevice.device.analogValues.alt.value | numeraljs:'0,0'}} m {{selectedDevice.device.battery | numeraljs:'0,0'}} %
Cost center: {{selectedDevice.device.costCenter}}
{{selectedDevice.device.costCenterStart.format('L LTS')}}
Driver: {{selectedDevice.device.drivers.join(', ')}}
DFM/DTFM:
{{selectedDevice.device.dfm | numeraljs:'0,0.00' }} km
/ {{selectedDevice.device.dtfm | formatDuration:'h [h] m [min]'}}
LSD/SDFM:
{{selectedDevice.device.lsd | formatDuration:'d [d] h [h] m [min]'}}
/ {{selectedDevice.device.sdfm | formatDuration:'h [h] m [min]'}}
DFZ:
{{selectedDevice.device.dfz | numeraljs:'0,0' }} km
DFR:
{{selectedDevice.device.dfr | numeraljs:'0,0.00' }} km
GPS:
{{selectedDevice.device.lat | numeraljs:'0.00000' }} {{selectedDevice.device.lng | numeraljs:'0.00000' }}
{{selectedDevice.device.dms}}
Loading data...
 There is no data for the selected period!
: - :
{{historyPeriod.startDate.format('L')}} - {{historyPeriod.endDate.format('L')}} {{selectedTimeRange.startTime.format('LT')}} - {{selectedTimeRange.endTime.format('LT')}}